PHÂN ƯU Cụ Ông: TRẦN HUỀ

  PHÂN ƯU   Nhận được tin buồn Hiền Phu của Bà Hoàng Thị Màu, đồng thời là Bác Trưởng Tộc Trần DuyLàng Kế Môn là:...
FRIPMUTCE_NOVEMBER+0000RNOVEMBER_SHORTPMUTC_0C2

Dựa vào hình thể tự nhiên, hướng núi, dòng sông long mạch, hình dáng bố cục của các độn sa thạch với các dòng khe nước trong mát cùng cây cối tự nhiên xanh tươi quanh năm bao bọc che chở lấy huyệt điểm quê hương làng Kế Môn- tạo nên nguồn gốc hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Điều mà trước đây nhiều thầy địa lý đến Kế Môn, nói về các yếu tố Thiên (Trời), Địa (Đất), xét về các vật thể trần tục và các điều kiện hữu hình lẫn vô hình, môi trường địa lý, phương hướng vị trí và nơi tọa lạc đều thấy sự cân bằng về trật tự của thiên nhiên, cái vô hình kết chặt với ảnh hưởng của sông núi, cây cối, đất cát, con người, thú vật, nhà cửa, v.v…

nhan van

System.String[]System.String[]

CẢM TẠ Cụ Ông: Hồ Tá Sỏ

CẢM TẠ Cụ Ông: Hồ Tá Sỏ     CẢM TẠ   Gia đình chúng tôi xin chân thành  tri  ân và cảm tạ:   - Quý Thượng Toạ,  Đại Đức Chư Tăng  Ni  và  Ban Hộ Niệm Chùa Vạn Phước tại Làng Kế Môn - Điền Môn -  Phong Điền - Thừa Thiên - Huế. (Việt Nam)  và Chùa Tịnh Luật  tai  Thành Phố  Houston, Texas (Hoa Kỳ).  - Quý  Bác  Tộc  Trưởng,  Trưởng  Lão các Tộc:  Họ Hồ- Họ Bùi- Họ Hoàng,  các  Chú  Thím,  các  O  Dượng,  Nội  cũng  như  Ngoại,  họ  hàng xa  gần,  thân  bằng  quyến  thuộc  của  Làng  Kế  Môn  tại  Việt  Nam  và Hoa  Kỳ,  cùng  Đội  Lộn  Gươm  của  ba  Họ  Hồ,  Bùi  và  Hoàng  ở  Làng. - Ban  Chấp  Hành...
Loading...