PHÂN ƯU Cụ Ông: TRẦN HUỀ

  PHÂN ƯU   Nhận được tin buồn Hiền Phu của Bà Hoàng Thị Màu, đồng thời là Bác Trưởng Tộc Trần DuyLàng Kế Môn là:...
SATPMUTCE_MARCH+0000RMARCH_SHORTPMUTC_0C2

Các bác cao niên cùng về tham dự.

 photo DSC_8837_zps0e1a523f.jpg

Không khí trẻ.

 photo DSC_8844_zps30a36831.jpg

Tràn ngập niềm vui–Ai cũng thân ái và Trách nhiệm..

 photo DSC_8846_zps7f8d77ca.jpg

Đăng ký tham gia hội viên CLB.

 photo DSC_8847_zps25157255.jpg

Lực lượng chủ lực của CLB.

 photo DSC_8848_zps6762aaa5.jpg

Anh Trần Cảnh ủng hộ kinh phí cho  CLB.

 photo DSC_8849_zpsc0e3709d.jpg

Nhớ kiểm tra thông tin trên thẻ hội viên cho chính xác nhé!

 photo DSC_8851_zps7855468b.jpg

Buổi họp mặt sơ kết hoạt động 6 tháng lần 1 (9/9/2013_9/3/2013)

 photo DSC_8853_zps339ffbfe.jpg

 photo DSC_8854_zpsefbe0a36.jpg

 photo DSC_8855_zps793dd212.jpg

a.Hồ Văn Phước - chủ tịch CLB  báo cáo sơ kết hoạt động CLB.

 photo DSC_8858_zpscf6e466f.jpg

Qung cảnh buổi họp mặt –Hơn 160 người tham dự.

 photo DSC_8862_zpsea2af6f6.jpg

 photo DSC_8864_zps16e7dca4.jpg

 photo DSC_8865_zps2c720828.jpg

 photo DSC_8866_zps0380b155.jpg

 photo DSC_8867_zps08afc865.jpg

 photo DSC_8868_zpsa877ba86.jpg

 photo DSC_8869_zpsa62d6222.jpg

 photo DSC_8870_zpse469a85e.jpg

 photo DSC_8871_zpsd943860f.jpg

Kế toán- thủ quỹ của CLB. Vất vả nhưng vẫn rất tươi.

 photo DSC_8875_zpsb88da307.jpg

 photo DSC_8876_zps398c24c6.jpg

 photo DSC_8877_zps7b783a5a.jpg

 photo DSC_8878_zps586ccfe5.jpg

 photo DSC_8880_zps90623500.jpg

 photo DSC_8881_zpsd4e7446d.jpg

 photo DSC_8883_zpsd3fdc83f.jpg

System.String[]System.String[]

CẢM TẠ Cụ Ông: Hồ Tá Sỏ

CẢM TẠ Cụ Ông: Hồ Tá Sỏ     CẢM TẠ   Gia đình chúng tôi xin chân thành  tri  ân và cảm tạ:   - Quý Thượng Toạ,  Đại Đức Chư Tăng  Ni  và  Ban Hộ Niệm Chùa Vạn Phước tại Làng Kế Môn - Điền Môn -  Phong Điền - Thừa Thiên - Huế. (Việt Nam)  và Chùa Tịnh Luật  tai  Thành Phố  Houston, Texas (Hoa Kỳ).  - Quý  Bác  Tộc  Trưởng,  Trưởng  Lão các Tộc:  Họ Hồ- Họ Bùi- Họ Hoàng,  các  Chú  Thím,  các  O  Dượng,  Nội  cũng  như  Ngoại,  họ  hàng xa  gần,  thân  bằng  quyến  thuộc  của  Làng  Kế  Môn  tại  Việt  Nam  và Hoa  Kỳ,  cùng  Đội  Lộn  Gươm  của  ba  Họ  Hồ,  Bùi  và  Hoàng  ở  Làng. - Ban  Chấp  Hành...
Loading...