PHÂN ƯU Cụ Ông: TRẦN HUỀ

  PHÂN ƯU   Nhận được tin buồn Hiền Phu của Bà Hoàng Thị Màu, đồng thời là Bác Trưởng Tộc Trần DuyLàng Kế Môn là:...
TUEAMUTCE_NOVEMBER+0000RNOVEMBER_SHORTAMUTC_0C2

 

CHIA BUỒN

 

Vừa nhận được tin buồn Bác Trưởng Tộc Họ Trần Duy của Làng Kế Môn - Điền Môn- Thừa Thiên - Huế

Đồng thời là Hiền Phu của O Hoàng Thị Màu là:

 

Cụ Ông   TRẦN HUỀ

 

Vừa từ trần vào sáng Thứ Hai ngày 13 tháng 11 năm 2017 (nhằmngày 25 tháng 9 năm Đinh Dậu) tại quê Làng

 

HưởngThượngThượngThọ 93 Tuổi

 

Trước sự mất mát lớn lao này, thay mặt tất cả Bà Con Nội Ngoại Hoàng Tộc Hải ngoại tại Thành Phố Houston, Tiểu bang Texas –Hoa Kỳ

Xin thành thật chia buồn đến O Hoàng Thị Màu và các cháu cùng tang quyến.

 

Nguyện cầu Hương Linh Cụ Ông sớm được Tiêu Diêu nơi miền Cực Lạc.

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Hoàng Tộc Hải Ngoại.

 

System.String[]System.String[]

CẢM TẠ Cụ Ông: Hồ Tá Sỏ

CẢM TẠ Cụ Ông: Hồ Tá Sỏ     CẢM TẠ   Gia đình chúng tôi xin chân thành  tri  ân và cảm tạ:   - Quý Thượng Toạ,  Đại Đức Chư Tăng  Ni  và  Ban Hộ Niệm Chùa Vạn Phước tại Làng Kế Môn - Điền Môn -  Phong Điền - Thừa Thiên - Huế. (Việt Nam)  và Chùa Tịnh Luật  tai  Thành Phố  Houston, Texas (Hoa Kỳ).  - Quý  Bác  Tộc  Trưởng,  Trưởng  Lão các Tộc:  Họ Hồ- Họ Bùi- Họ Hoàng,  các  Chú  Thím,  các  O  Dượng,  Nội  cũng  như  Ngoại,  họ  hàng xa  gần,  thân  bằng  quyến  thuộc  của  Làng  Kế  Môn  tại  Việt  Nam  và Hoa  Kỳ,  cùng  Đội  Lộn  Gươm  của  ba  Họ  Hồ,  Bùi  và  Hoàng  ở  Làng. - Ban  Chấp  Hành...
Loading...