Đặc ngữ Kế Môn - Tây Hạm

FRIAMUTCE_OCTOBER+0000ROCTOBER_SHORTAMUTC_0C2
* Giới thiệu : Nhiền bạn hỏi thăm: “Răng Đặc Ngữ Kế Môn lâu rồi không chộ tiếp tục? Bộ “cạn” rồi ư?”. Xin thưa: Sức mấy mà cạn! ĐNKM còn…bao la và phong phú lắm! Ngặt nỗi có nhiều bạn than rằng đọc ĐNKM mỏi mẹn đã đành...

Cắt "rọn" ngoài 'tê'

WEDPMUTCE_MARCH+0000RMARCH_SHORTPMUTC_0C2
1957… Gà mới gáy canh ba, trời đất còn   túi đen dư mực . Mạ tui đập đập vô chưng tui: “Dậy ! Dậy! Dậy đi con!  Rửa mặt rửa mày , ăn cơm mà đi!”       Tui lồm cồm dậy, bước xuống  khỏi chiếc chờn...

Đặc ngữ Kế Môn - Hồi Ký 3 - Cắt Rọn Su

FRIAMUTCE_MARCH+0000RMARCH_SHORTAMUTC_0C2
Ảnh minh họa 1956…        Trữa tháng tám, ló mùa trá i còn cả ở ngoài đồng thì bạo  ập tới, mưa mô gió nấy , ròng rả một ngày một đêm. Bạo vừa dứt, xuống  đường Ngang dòm ra đã thấy…trắng đồng....

Đặc ngữ Kế Môn - Hồi Ký 2 - Tây Đút Dà

FRIAMUTCE_MARCH+0000RMARCH_SHORTAMUTC_0C2
Ảnh minh họa 1953…     Dớ lại một thời Tây về lùng …Mấy thằng Tây Ma-rốc đa đen mặt rạch tràn vô làng. Chúng đút dà dệ ợt dư đút một tờ giấy ! Hết cấy ni tới cấy khác, chỉ với một hộp diêm : quẹt lên, châm...

Đặc ngữ Kế Môn - Hồi Ký 1 - Cháy dà o tui!

FRIAMUTCE_MARCH+0000RMARCH_SHORTAMUTC_0C2
ảnh minh họa         1955…       Huơ làng ! Lả lả lả ! …       Huơ làng ! Lả lả lả ! …      Tiếng la thất thanh giọng nừng bà vang lên không ngưng. Đêm mùa...