SUNAMUTCE_NOVEMBER+0000RNOVEMBER_SHORTAMUTC_0C2

phoca thumb l tran-van

Địa điểm: Tên đường ngang, Đội 3
Tộc trưởng: Trần Văn Lý
Các Tộc trưởng trước: Trần Văn Sóc, Trần Văn Cớ, Trần Văn Vàng, Trần Văn Luân, Trân Văn Giáng…
Chạp mã ngày: 10/9 ÂL
Khánh thành : 18 tháng 2 âm lịch năm Nhâm Thìn