Họ Hồ

Địa điểm: Trên đường Ngang, Đội 4. Xóm 25 Khánh thành năm 2000 Tộc trưởng đương nhiệm: Hồ Đới Các Tộc trưởng trước: Hồ Tá Lại (mới quá vãng)  Hồ Bá Tý- Hồ Con… Việc Tiếu : Năm Thìn Chạp mã:  29 tháng 9 ÂL