SUNPMUTCE_NOVEMBER+0000RNOVEMBER_SHORTPMUTC_0C2

phoca thumb l hoang-ngoc

Địa điểm: Trên đường ngang, Xóm Đình.(xóm 20)
Khánh thành năm 2000.
Tộc trưởng: Hoàng Ngọc Điệt.

Các tộc trưởng trước: Hoàng Ngọc Tôi, Hoàng Ngọc Vồ, Hoàng Ngọc Luân, Hoàng ngọc Nuôi, Hoàng ngọc Lớn, Hoàng Ngọc Lộ, Hoàng Ngọc Ngạch, Hoàng Xuân Thanh,Hoàng Công Hà…
Việc Tiếu : Năm Thìn
Chạp mã: 13 tháng 9 âm lịch

System.String[]System.String[]