Tộc Hoàng Thành

Địa điểm: Xóm 5, trên đường Ngang, ngược xóm Bàu. Trước đây, nhà thờ ở xóm Bến phụ, năm 1977 (?) mới chuyển về đây và trùng tu năm 1992. Nhà thờ họ được xây mới bên khu đất kế cạnh, khánh thành năm 2011 Tộc trưởng hiện nay: Hoàng...