Tộc Trần Đăng

SUNPMUTCE_NOVEMBER+0000RNOVEMBER_SHORTPMUTC_0C2
Địa điểm: Trên đường Ngang, Đội 3. Khánh thành năm 1996 Tộc trưởng đương nhiệm: Trần Đăng Lạc Các Tộc trưởng trước: Trần Hữu Nhơn (mất ngày 22/6 Tân Mão). Trần Hữu Thất-Trân Đăng Mót, Trần Hữu Chương-Trần Đăng Đuổi Việc  Tiếu...