SUNPMUTCE_NOVEMBER+0000RNOVEMBER_SHORTPMUTC_0C2

phoca thumb l tran-dang

Địa điểm: Trên đường Ngang, Đội 3. Khánh thành năm 1996

Tộc trưởng đương nhiệm: Trần Đăng Lạc

Các Tộc trưởng trước: Trần Hữu Nhơn (mất ngày 22/6 Tân Mão).

Trần Hữu Thất-Trân Đăng Mót, Trần Hữu Chương-Trần Đăng Đuổi

Việc  Tiếu : năm Tuất

Chạp mã: ngày 9 tháng 9 âm lịch

System.String[]System.String[]