Tộc Trần Duy

SUNAMUTCE_NOVEMBER+0000RNOVEMBER_SHORTAMUTC_0C2
Địa điểm: Trên đường ngang, xóm Hợp (Xóm 18). Khánh thành năm 1999. Tộc trưởng: Trần Duy Huề Các Tộc trưởng trước:  Trần Duy Thế-Trần Duy Ỷ-Trần Duy Thung-Trần Duy Cách-Trần Duy Chua- Trần Duy Dư- Trần Duy Tùng- Trần Duy Tiềm-Trần Duy...