SUNAMUTCE_NOVEMBER+0000RNOVEMBER_SHORTAMUTC_0C2

phoca thumb l tran-duy

Địa điểm: Trên đường ngang, xóm Hợp (Xóm 18).

Khánh thành năm 1999.

Tộc trưởng: Trần Duy Huề

Các Tộc trưởng trước:  Trần Duy Thế-Trần Duy Ỷ-Trần Duy Thung-Trần Duy Cách-Trần Duy Chua- Trần Duy Dư- Trần Duy Tùng- Trần Duy Tiềm-Trần Duy Vịnh- Trần Duy Thất- Trần Duy Thường…

Việc Tiếu:   Năm Thìn

Chạp mã: mồng 8, mồng 9 tháng 9 âm lịch

Họ Trần Duy có 5 phái 5 chi

1. Tran Duy Hue: chạp mã ngày 7-8 tháng 9 âm lịch

2. Tran Duy Truy: Chạp mã ngày 10-11 tháng 9 âm lịch

3. Tran Duy Dien: Chạp mã ngày 10-11 tháng 9 âm lịch

4. Tran Duy Lang: Chạp mã ngày 10-11 tháng 9 âm lịch

5. Tran Duy Cau: Chạp mã ngày 10-11 tháng 9 âm lịch

System.String[]System.String[]