WEDAMUTCE_JANUARY+0000RJANUARY_SHORTAMUTC_0C2

MỪNG NĂM MỚI 2014
Thay mặt Câu lạc bộ Trẻ KẾ MÔN tại ĐÀ NẴNG
Kính chúc các Bác, các Chú, Dì O Dượng... những người con Kế Môn tại quê nhà và trên toàn thế giới một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt
Chúc cho Câu lạc bộ luôn đoàn kết , phát triển bền vững
Cầu mong các tỉnh thành sẽ có những tổ chức đồng hương vững mạnh
chúc cho mọi con dân Kế Môn sẽ về chung một nhà KEMON.VN

Hồ Văn Phước

System.String[]System.String[]