FRIPMUTCE_NOVEMBER+0000RNOVEMBER_SHORTPMUTC_0C2

Dựa vào hình thể tự nhiên, hướng núi, dòng sông long mạch, hình dáng bố cục của các độn sa thạch với các dòng khe nước trong mát cùng cây cối tự nhiên xanh tươi quanh năm bao bọc che chở lấy huyệt điểm quê hương làng Kế Môn- tạo nên nguồn gốc hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Điều mà trước đây nhiều thầy địa lý đến Kế Môn, nói về các yếu tố Thiên (Trời), Địa (Đất), xét về các vật thể trần tục và các điều kiện hữu hình lẫn vô hình, môi trường địa lý, phương hướng vị trí và nơi tọa lạc đều thấy sự cân bằng về trật tự của thiên nhiên, cái vô hình kết chặt với ảnh hưởng của sông núi, cây cối, đất cát, con người, thú vật, nhà cửa, v.v…

nhan van

System.String[]System.String[]