FRIPMUTCE_NOVEMBER+0000RNOVEMBER_SHORTPMUTC_0C2
 
Vào ngày 01 tháng 09 năm 2013, Ban Điều Hành Câu Lạc Bộ Trẻ Kế Môn Tại Đà Nẵng đã mang hơn 700 quyển sách về Làng Tặng thư viện Trường THCS Phú Thạnh, kết thúc cuộc vận động khuyên góp sách (đợt 1) để thư viện trường phấn đấu đạt chuẩn Thư Viện Tiên Tiến. Chuyến đi đã đạt được kết quả tốt đẹp, thư viện trường được phong phú nhiều loại sách hơn, giữa ban lãnh đạo nhà trường và BDH Câu Lạc Bộ cũng có quan hệ khắn khít hơn. Qua buổi nói chuyện thân mật, giữa nhà trường và Câu lạc bộ hy vọng sẽ có những quan hệ, gắn kết nhiều hơn nữa để cùng phát triển. Câu lạc bộ sẽ là cầu nối truyền thông trên con đường vận động mở rộng, phát huy các tiềm năng sẵn có của trường để dân trí giáo dục được phát triển cao hơn, rộng hơn so với các xã lân cận. Giúp con em xã Điền Môn nói chung, Làng Kế Môn nói riêng có được điểm tựa vững chắc, là hành trang trong công cuộc phát triển tương lai, phát triển quê hương đất nước.


Những hình ảnh hoạt động.
Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Những hình ảnh về thư viện của trường

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Toàn thể quan cảnh thư viện:
Hình ảnh
System.String[]System.String[]