FRIPMUTCE_NOVEMBER+0000RNOVEMBER_SHORTPMUTC_0C2

TIN HOẠT ĐỘNG CLB

Lúc 18g ngày 3 tháng 11 năm 2013 tại quán Café ANH THƯ , số 04 Ông Ích Khiêm –Đà Nẵng

Ban điều hành câu lạc bộ trẻ Kế môn tại Đà Nẵng đã tổ chức họp bàn một số công việc của câu lạc bộ.

Tham dự có:  Ban điều hành câu lạc bộ, đại diện Ban cố vấn, Ban khuyến học, Ban Văn hóa Thể thao và Thông tin ( có cả đội gươm), các tổ trưởng tổ phó của 5 tổ trực thuộc.

hop

Quang cảnh buổi họp_ ảnh Đặng Hữu Hùng

Cuộc họp đã thông qua 4 vấn đề:

1/ Thống nhất thành phần tham dự các lần họp 6 tháng của CLB, mức thu chi cho thăm ốm, ma chay.

2/ Thống nhất một số điều khoản và kế hoạch vận động của Ban khuyến học với mục tiêu phát triển lâu dài của Ban và CLB.

3/ Thống nhất hoạt động cơ bản của đội gươm như khoản chi bồi dưỡng cho 1 lần “lộn gươm” ; không nhận tiền –quà của gia chủ;…

4/ Thống nhất tập trung nguồn lực xây dựng và phát triển trang kemon.vn. Thành lập ban biên tập với thành phần  phân bố đồng đều các khu vực. Ban Biên Tập trước mắt gồm thầy Hoàng Dục, Hồ Văn Phước ( CT CLB) , Trần Tiến Đạt ( I.T), thầy Trần Văn Chung (Trường phú Thạnh), anh Hoàng Ngọc Bảo (PCT văn hóa xã hội xã Điền Môn). Chú Đặng Hữu Hùng là phóng viên ảnh đầu tiên cho trang web.  Mở rộng mạng lưới cộng tác viên trong và ngoài nước. Đặc biệt, cuộc họp đã thông qua bảng ghi nhớ một số điều khoản trong đó CLB mà đại diện là chủ tịch CLB ủy quyền cho anh Trần Tiến Đạt đứng tên thuê domain, host và CLB chi trả phí hàng năm. Bảng ghi nhớ cũng ghi rõ, CLB sẵn sàng bàn giao lại cho Làng Kế Môn khi Làng đồng ý và sẳn sàng hỗ trợ kỹ thuật và kinh phí theo thỏa thuận tại thời điểm bàn giao. ( Bảng ghi nhớ đã được bàn giao thầy Hoàng Dục giữ và anh Đạt đã scan để đưa tin)

Cuộc họp kết thúc lúc 22 giờ cùng ngày.

HỒ VĂN PHƯỚC

System.String[]System.String[]