Hội đồng hương làng Kế Môn tại Quảng Trị tổ chức cúng cầu an đầu năm - 2016

Ngày 23/2/2016 nhằm ngày 16 tháng giêng Hội đồng hương  làng Kế Môn tại Quảng Trị tổ chức cúng cầu an đầu năm. Được tổ chức  tại nhà ông Bùi Viết Ngạn - Trưởng hội đồng hương làng Kế Môn tại tỉnh Quảng Trị. Số nhà 05 Chu Mạnh...