GIỖ TỔ KIM HOÀN TẠI THÀNH PHỐ HOUSTON, TEXAS – NĂM ẤT MÙI 2015

TUEAMUTCE_APRIL+0000RAPRIL_SHORTAMUTC_0C2
Hoàng Lý   Theo thông lệ hằng năm, cứ đến ngày mồng 7 tháng 2 và ngày 27 tháng 2 Âm lịch, đồng nghiệp Kim Hoàn định cư tại thành phố Houston và các vùng phụ cận thuộc Tiểu Bang Texas long trọng tổ chức hai ngày giỗ trọng đại Đệ Nhất...

Lễ giỗ tổ kim hoàn tại Houston, Texas Hoa Kỳ Năm Giáp Ngọ 2014

TUEAMUTCE_APRIL+0000RAPRIL_SHORTAMUTC_0C2
Theo thông lệ hằng năm, đồng nghiệp Kim Hoàn tại Thành Phố Houston và Vùng phụ cận đã long trọng tổ chức hai ngày Giỗ Tổ KIM HOÀN để tưởng nhớ công ơn của những bậc tiền bối đã có công sáng lập, truyền bá và lưu truyền nghề Kim...

Lễ cúng làng đầu năm tại Houston, Texas Hoa kỳ

TUEAMUTCE_FEBRUARY+0000RFEBRUARY_SHORTAMUTC_0C2
Theo truyền thống từ ngàn xưa của Tổ Tiên Ông Bà để lại. Cứ mỗi dịp Xuân về Tết đến. Bà con người Làng vì hoàn cảnh phải rời xa quê hương đất Tổ, đang định cư tại Thành Phố Houston và các vùng phụ cận trong Tiểu Bang Texas. Với...