Gia Phả Tộc Trần Văn Chi 2

SATAMUTCE_NOVEMBER+0000RNOVEMBER_SHORTAMUTC_0C2
Gia Phả Tộc Trần Văn Chi 2 được thành lập bởi Trần Tiến Đạt căn cứ vào nguồn các ôn, các bác đã lập trước đây. Nó vẫn thiếu xót thông tin ở đời thứ 11 ( vì chưa cập nhập đươc). Vì vậy mong các ôn các bác ghé thăm có thông tin...

Liên hệ tạo Gia Phả cho dòng họ

FRIAMUTCE_NOVEMBER+0000RNOVEMBER_SHORTAMUTC_0C2
Website làng Kế Môn kêu gọi mỗi tộc Họ đã có bản cứng (giấy) thì liên hệ với Trần Tiến Đạt 0947.062.226 để đăng. Xin chân thành cảm ơn.