SATAMUTCE_NOVEMBER+0000RNOVEMBER_SHORTAMUTC_0C2

20131012 173521 HDR

Gia Phả Tộc Trần Văn Chi 2 được thành lập bởi Trần Tiến Đạt căn cứ vào nguồn các ôn, các bác đã lập trước đây. Nó vẫn thiếu xót thông tin ở đời thứ 11 ( vì chưa cập nhập đươc). Vì vậy mong các ôn các bác ghé thăm có thông tin thì liên hệ với Đạt bổ sung để cây gia phả chi 2 tộc Trần Văn làng Kế Môn Được hoàn thiện hơn.

Đời thứ I

System.String[]System.String[]