FRIAMUTCE_NOVEMBER+0000RNOVEMBER_SHORTAMUTC_0C2

Website làng Kế Môn kêu gọi mỗi tộc Họ đã có bản cứng (giấy) thì liên hệ với

Trần Tiến Đạt 0947.062.226 để đăng.

Xin chân thành cảm ơn.