Tộc Hoàng Ngọc - Làng Kế Môn tại Đà Nẵng Họp mặt thường niên

MONAMUTCE_FEBRUARY+0000RFEBRUARY_SHORTAMUTC_0C2
Vào lúc 16 giờ 30, ngày 9-2-2014, tức là ngày mồng mười tháng Giêng Âm lịch, tại 71 Trần Bình Trọng, Thành phố Đà Nẵng, Tộc Hoàng Ngọc làng Kế Môn tại Đà Nẵng họp mặt thường niên.             Chương...