Họ Phan - Làng Kế Môn tại Đà Nẵng

WEDPMUTCE_MARCH+0000RMARCH_SHORTPMUTC_0C2
Ngày thành lập: 10/10/2012 Ngày ngày kỵ ngài hằng năm: 23/10 Nơi cúng họ hàng năm: nhà bác PHAN MAU hoặc nhà bác PHAN TRAI Trưởng ban: PHAN MAU Phó ban: PHAN TRAI Phó ban : PHAN DŨNG Kế toán kiêm Thư ký : PHAN ÚY   Theo thông tin anh PHAN ÚY cung cấp thì:...