Phương diện nhân văn

FRIPMUTCE_NOVEMBER+0000RNOVEMBER_SHORTPMUTC_0C2
Dựa vào hình thể tự nhiên, hướng núi, dòng sông long mạch, hình dáng bố cục của các độn sa thạch với các dòng khe nước trong mát cùng cây cối tự nhiên xanh tươi quanh năm bao bọc che chở lấy huyệt điểm quê hương làng Kế Môn- tạo nên...

Xây dựng ruộng đồng

FRIPMUTCE_NOVEMBER+0000RNOVEMBER_SHORTPMUTC_0C2
Về kỹ thuật trồng lúa nước, việc quy hoạch đồng ruộng, bờ vùng kiên cố, bờ thửa thích đáng, mương tưới mương tiêu hợp lý là điều kiện tối thiểu để thực hiện thâm cnh tăng năng suất, bảo vệ và cải tại đất. Ở những thôn,...

Khu Dân Cư

FRIPMUTCE_NOVEMBER+0000RNOVEMBER_SHORTPMUTC_0C2
Khu dân cư của làng Kế Môn được kiến tạo tập trung theo hình chữ nhật nằm giữa đường Nguyễn Thanh Côn và đường Cấy (đường Rú). Không như nhiều địa phương khác, nhà cửa dân cư ở phân tán tùy theo địa thế, nên chia ra nhiều chòm,...

Giao Thông Vận Tải

FRIPMUTCE_NOVEMBER+0000RNOVEMBER_SHORTPMUTC_0C2
1. Đường Bộ Làng Kế Môn có ba con đường bộ. Ba con đường này chạy song song với nhau theo hướng Đông Nam – Tây Bắc, theo chiều dài của làng, trong đó đướng Quan (nay là quốc lộ số 49) và đường Ngang (trước mặt làng) là hai trục lộ...