PHÂN ƯU Cụ Ông: TRẦN HUỀ

  PHÂN ƯU   Nhận được tin buồn Hiền Phu của Bà Hoàng Thị Màu, đồng thời là Bác Trưởng Tộc Trần DuyLàng Kế Môn là:   Cụ Ông TRẦN HUỀ   Vừa Thất Lộc vào sáng Thứ Hai ngày 13 tháng 11 năm 2017 (nhằm ngày 25 tháng 9 năm Đinh Dậu) tại...

CHIA BUỒN Cụ Ông: HOÀNG NGỌC LUÂN

MONPMUTCE_NOVEMBER+0000RNOVEMBER_SHORTPMUTC_0C2
  CHIA BUỒN   Vừa hay tin CụÔng :   HOÀNG NGỌC LUÂN   PhápDanh: Nguyên Phát   Sanh năm Mậu Thìn - 1928 tại Làng Kế Môn, Điền Môn, Phong Điền, Thừa Thiên - Huế   Vừa từ trần vào lúc 7 giờ 30 sáng Thứ Bảy ngày 27 tháng 10 năm 2017 (nhằm ngày...

PHÂN ƯU-Cụ Ông: HOÀNG NGỌC LUÂN

MONPMUTCE_NOVEMBER+0000RNOVEMBER_SHORTPMUTC_0C2
  PHÂN ƯU    Nhận được tin buồn Phu Quân của Cụ Bà Trần Thị Sau, đồng thời là thân phụ của Ông Bà Hoàng Ngọc Tân, chủ nhân Tiệm Vàng Ngọc Phú tại Thành Phố Arlington, Texas là:   Cụ Ông:      HOÀNG NGỌC LUÂN   PhápDanh:         ...

Cáo phó cụ ông: HỒ TÁ SỎ

TUEAMUTCE_SEPTEMBER+0000RSEPTEMBER_SHORTAMUTC_0C2
  CÁO PHÓ   Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hửu xa gần: Chồng, Cha, Ông Nội, Ông Ngoại và anh của chúng tôi là:   Ông HỒ TÁ SỎ Pháp Danh:  Nhuận Minh   Sinh ngày 20 tháng 5 năm 1936    Vừa...

Cáo Phó - Cụ bà: Đặng Thị Thâm

SATPMUTCE_MARCH+0000RMARCH_SHORTPMUTC_0C2
    CÁO PHÓ   Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: MẸ - BÀ - CỐ CHÚNG TÔI LÀ: ĐẶNG THỊ THÂM – Pháp Danh: NHẬT DIỆU Sinh Năm: Nhâm Tuất (1922) Đã từ trần vào lúc 03 giờ 30 ngày 03 tháng 03 năm 2017 (Nhằm ngày 06 tháng 02 năm Đinh Dậu...
JUNPUBLISHED

Cáo Phó - Cụ bà: Nguyễn Thị Dỉnh

TUEAMUTCE_SEPTEMBER+0000RSEPTEMBER_SHORTAMUTC_1C2
    CÁO PHÓ   Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: VỢ - MẸ - BÀ CỦA CHÚNG TÔI LÀ: NGUYỄN THỊ DỈNH – Pháp Danh: QUÃNG AN Sinh Ngày: 03 tháng 03 năm 1942 Đã từ trần vào lúc 05 giờ 25 ngày 03 tháng 09 năm 2016 (Nhằm ngày 03 tháng 08 năm...
JUNPUBLISHED

Cáo Phó - Cụ bà: Nguyễn Thị Mãng

TUEAMUTCE_SEPTEMBER+0000RSEPTEMBER_SHORTAMUTC_1C2
    CÁO PHÓ   Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: Cụ Bà : NGUYỄN THỊ MẢNG – Pháp Danh: NGUYÊN MỸ Sinh Năm 1946 Nguyên quán: làng Kế Môn - xã Điền Môn - huyện Phong Điền - T.T.Huế Trú quán: Số 183 Ông Ích Khiêm - quận Hải Châu, ...
JUNPUBLISHED

Cáo Phó - Cụ bà: Nguyễn Thị Thờn

TUEAMUTCE_SEPTEMBER+0000RSEPTEMBER_SHORTAMUTC_1C2
    CÁO PHÓ   Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Mẹ, Bà, Cố chúng tôi là: Cụ Bà   NGUYỄN THỊ THỜN – Pháp Danh: NHẬT THÀNH Sinh ngày 05 tháng 07 năm 1928 Nguyên quán: làng Kế Môn - xã Điền Môn - huyện Phong Điền - T.T.Huế Trú quán:...
JUNPUBLISHED

Cáo Phó - Cụ ông: Hoàng Duệ

TUEAMUTCE_SEPTEMBER+0000RSEPTEMBER_SHORTAMUTC_1C2
    CÁO PHÓ   Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: Chồng - Cha - Ông CỦA CHÚNG TÔI LÀ: Cụ ông: Hoàng Duệ – Pháp Danh: Quãng Trí Sinh Ngày: 10 tháng 02 năm 1932 Đã từ trần vào lúc 18 giờ , ngày 23 tháng 10 năm 2016 (Nhằm ngày 23 tháng 09...
JUNPUBLISHED

Cáo Phó - Cụ ông: Lê Cảnh Lập

TUEAMUTCE_SEPTEMBER+0000RSEPTEMBER_SHORTAMUTC_1C2
    CÁO PHÓ   Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: Cụ ông: LÊ CẢNH LẬP – Pháp Danh: NGUYÊN CHIẾN Sinh Năm: 1949 Nguyên quán: Kế Môn, Điền Môn, Phong Điền, Thừa Thiên Huế Đã từ trần vào lúc 20 giờ 00 ngày 22 tháng 10 năm 2016 (Nhằm...

PHÂN ƯU Cụ Ông: HOÀNG CÔNG THẢO

FRIPMUTCE_JUNE+0000RJUNE_SHORTPMUTC_1C2
      PHÂN ƯU       Vô cùng thương tiếc khi hay tin Bào Đệ của anh chị Hoàng Thị Thoạn/Đặng Hữu Hùng, chủ Tiệm Vàng Hoàng Phú (Khu Chợ Hong Kong 4) tại Thành Phố Houston, TX, đồng thời là thân phụ của các cháu Hoàng Công Tâm, Hoàng Công...