SATPMUTCE_MARCH+0000RMARCH_SHORTPMUTC_0C2

 

 

CÁO PHÓ

 

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

MẸ - BÀ - CỐ CHÚNG TÔI LÀ:

ĐẶNG THỊ THÂM – Pháp Danh: NHẬT DIỆU

Sinh Năm: Nhâm Tuất (1922)

Đã từ trần vào lúc 03 giờ 30 ngày 03 tháng 03 năm 2017

(Nhằm ngày 06 tháng 02 năm Đinh Dậu)

Hưởng thọ: 96 tuổi

Lễ Nhập Liệm vào lúc 16 giờ 30 ngày 03 tháng 03 năm 2017

(Nhằm ngày 06 tháng 02 năm Đinh Dậu)

Lễ viếng bắt đầu từ 09 giờ 00 ngày 04 tháng 03 năm 2017

(Nhằm ngày 07 tháng 02 năm Đinh Dậu)

Lễ Di Quan vào lúc 13 giờ 30 ngày 08 tháng 03 năm 2017

(Nhằm ngày 08 tháng 02 năm Đinh Dậu)

Linh cửu được an táng tại Nghĩa Trang quê nhà:

THÔN KẾ MÔN, XÃ ĐIỀN MÔN, H.PHONG ĐIỀN,TT.HUẾ

Trong lúc Tang gia bối rối nếu có điều gì sơ suất xin quý vị niệm tình lượng thứ!

 

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

 

 

Chương trình tang lễ: