MONPMUTCE_NOVEMBER+0000RNOVEMBER_SHORTPMUTC_0C2

 

 

CẢM TẠ

 

Gia đình chúng tôi xin chân thành  tri  ân và cảm tạ:

 

- Quý Thượng Toạ,  Đại Đức Chư Tăng  Ni  và  Ban Hộ Niệm Chùa Vạn Phước tại Làng Kế Môn - Điền Môn -  Phong Điền - Thừa Thiên - Huế. (Việt Nam)  và Chùa Tịnh Luật  tai  Thành Phố  Houston, Texas (Hoa Kỳ).

 - Quý  Bác  Tộc  Trưởng,  Trưởng  Lão các Tộc:  Họ Hồ- Họ Bùi- Họ Hoàng,  các  Chú  Thím,  các  O  Dượng,  Nội  cũng  như  Ngoại,  họ  hàng xa  gần,  thân  bằng  quyến  thuộc  của  Làng  Kế  Môn  tại  Việt  Nam  và Hoa  Kỳ,  cùng  Đội  Lộn  Gươm  của  ba  Họ  Hồ,  Bùi  và  Hoàng  ở  Làng.

- Ban  Chấp  Hành  Hội  Tương  Tế Làng  Kế  Môn  tại  Thành  Phố Houston, TX

- Ban  Đại  Diện Đồng Nghiệp Kim Hoàn tại Thành Phố Houston, TX.

- Đại  diện  chính  quyền địa phương ở Làng Kế Môn-Điền Môn-Thừa Thiên-Huế.

- Quý gia đình Thông Gia.

- Quý vị trong Ban Điều hành các trang Web.: Làng Kế Môn tại Saigon và Đà Nẵng (VN)

- Ban Gíam Đốc Nhà Quàn Vĩnh Phước Tại Houston, TX.

- Cùng tất cả thân bằng quyến thuộc,bạn hửu xa gần, quý ân nhân...tại Hoa Kỳ và ViệtNam.

 

Đã dành thì giờ quý báu giúp đở, điện thoại, điện thư, phúng điếu, gởi Liễng, Vòng Hoa, đặc biệt đã đến thăm viếng, an ủi, chia buồn, cầu nguyện và tiển đưa Linh cửu của: Chồng, Cha, Ôn Nội, Ôn Ngoại và Anh của chúng tôi là:

 

HỒ TÁ SỎ

 

Pháp Danh: Nhuận Minh

 

Đến nơi an nghỉ cuối cùng tại Làng Kế Môn-Thừa Thiên-Huế. (Việt Nam)

 

Trong lúc Tang Gia bối rối, chúng tôi không tránh khỏi nhiều điêu thiếu sót, Kính mong quý vị niệm tình tha thứ.

 

TANG GIA ĐỒNG BÁI TẠ

 

Vợ: Bà Quả Phụ HÒ TÁ SỎ Nhủ Danh BÙI THỊ GÁI