__404__

THUAMUTCE_MARCH+0000RMARCH_SHORTAMUTC_0C2
Bad karma: we can't find that page! You asked for {%sh404SEF_404_URL%} , but despite our computers looking very hard, we could not find it. What happened ? the link you clicked to arrive here has a typo in it or somehow we removed that page, or gave it another name or, quite unlikely for sure, maybe...

PHÂN ƯU Cụ Ông: TRẦN HUỀ

TUEAMUTCE_NOVEMBER+0000RNOVEMBER_SHORTAMUTC_0C2
  PHÂN ƯU   Nhận được tin buồn Hiền Phu của Bà Hoàng Thị Màu, đồng thời là Bác Trưởng Tộc Trần DuyLàng Kế Môn là:   Cụ Ông TRẦN HUỀ   Vừa Thất Lộc vào sáng Thứ Hai ngày 13 tháng 11 năm 2017 (nhằm ngày 25 tháng 9 năm Đinh Dậu) tại...

CHIA BUỒN Cụ Ông: TRẦN HUỀ

TUEAMUTCE_NOVEMBER+0000RNOVEMBER_SHORTAMUTC_0C2
  CHIA BUỒN   Vừa nhận được tin buồn Bác Trưởng Tộc Họ Trần Duy của Làng Kế Môn - Điền Môn- Thừa Thiên - Huế Đồng thời là Hiền Phu của O Hoàng Thị Màu là:   Cụ Ông   TRẦN HUỀ   Vừa từ trần vào sáng Thứ Hai ngày 13 tháng 11 năm...

PHÂN ƯU-Cụ Ông: HOÀNG NGỌC LUÂN

MONPMUTCE_NOVEMBER+0000RNOVEMBER_SHORTPMUTC_0C2
  PHÂN ƯU    Nhận được tin buồn Phu Quân của Cụ Bà Trần Thị Sau, đồng thời là thân phụ của Ông Bà Hoàng Ngọc Tân, chủ nhân Tiệm Vàng Ngọc Phú tại Thành Phố Arlington, Texas là:   Cụ Ông:      HOÀNG NGỌC LUÂN   PhápDanh:         ...

Cáo Phó - Cụ bà: Nguyễn Thị Mãng

TUEAMUTCE_SEPTEMBER+0000RSEPTEMBER_SHORTAMUTC_1C2
    CÁO PHÓ   Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: Cụ Bà : NGUYỄN THỊ MẢNG – Pháp Danh: NGUYÊN MỸ Sinh Năm 1946 Nguyên quán: làng Kế Môn - xã Điền Môn - huyện Phong Điền - T.T.Huế Trú quán: Số 183 Ông Ích Khiêm - quận Hải Châu, ...