TUEAMUTCE_DECEMBER+0000RDECEMBER_SHORTAMUTC_0C2

Buổi  ấy em về - Huế bỗng thơ 
Thuyền trẩy Hương Giang nước lững lờ 
Trầm mặc mưa giăng chiều Đại Nội 
Huế bỗng là em...Huế bỗng thơ !! 

Mưa đủ làm sương giăng tóc em 
An Cựu , Đông Ba ...rét vẫn mềm 
Chưa có mưa phùn chưa đủ Huế 
Anh có em rồi - mộng trắng đêm !... 

Ta dắt nhau về thăm Huế xưa 
Thăm chùa Thiên Mụ đứng trông mưa 
Nghe câu “Răng rứa”...răng mà ngọt 
Trai Huế đa tình - em biết chưa ?! 

Kể từ buổi ấy Huế là em 
Huế bỗng nên thơ , Huế bỗng tình 
Siết chặt vòng tay anh khẽ nói 
“Ở lại cùng anh , Huế...nhá em !!”... 

Sưu tầm: Hồ Tá Diễn

System.String[]System.String[]