TUEAMUTCE_DECEMBER+0000RDECEMBER_SHORTAMUTC_0C2

Hôm nay,ngày 7/11/Quý Tỵ (9/12/2013) đồng hương làng Kế Môn tại lâm Đồng-Đà Lạt tổ chức lễ Túc yết và cúng cô hồn. Theo chương trình, buổi sáng hôm nay bà con đồng hương chạp mã, tuy nhiên để tranh thủ vụ mùa, đa phần bà con đã chạp mã trước. Website langkemon.com.vn ghi nhận một số hình ảnh, xin thông tin cùng bà con.

Nghĩa trang Thái Phiên, nơi an nghỉ của phần đông đồng hương Kế Môn tại Đà Lạt

Lễ Túc Yết

Lễ cúng cô hồn

Bà con quây quần sau lễ

Minh Hiền

Nguồn: langkemon.com.vn

 

System.String[]System.String[]