TUEAMUTCE_NOVEMBER+0000RNOVEMBER_SHORTAMUTC_0C2

 

PHÂN ƯU

 

Nhận được tin buồn Hiền Phu của Bà Hoàng Thị Màu, đồng thời là Bác Trưởng Tộc Trần DuyLàng Kế Môn là:

 

Cụ Ông TRẦN HUỀ

 

Vừa Thất Lộc vào sáng Thứ Hai ngày 13 tháng 11 năm 2017 (nhằm ngày 25 tháng 9 năm Đinh Dậu) tại Làng Kế Môn-Điền Môn-Thừa Thiên-Huế

 

Hưởng Thượng Thượng Thọ  93 Tuổi

 

Linh cửu sẽ được mai táng tại nghĩa trang của Làng vào lúc 6 giờ sáng ngày Thứ Năm 16 tháng 11 năm 2017 (nhằm ngày 28 tháng 9 Âm Lịch.)

 

Trước sự mất mát lớn lao này. Thay mặt Ban Chấp Hành Hội Tương Tế Làng Kế Môn tại Thành Phố Houston và các vùng phụ cận, cùng bà con người Làng. Xin thành thật chia buồn cùng Bà Quả Phụ Trần Huề- Nhủ Danh Hoàng Thị Màu cùng tang quyến.

 

Nguyện Chư Phật Mười Phương tiếp độ Hương Linh Cụ Ông sớm được Vãng Sanh Cực Lạc Quốc.

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Thay mặt Ban Chấp Hành Hội Tương Tế Làng Kế Môn

 

HOÀNG NGỌC ẨN

Hội Trưởng

System.String[]System.String[]