TUEAMUTCE_MARCH+0000RMARCH_SHORTAMUTC_1C2

 Video phóng sự về truyền thống hiếu học của làng Kế Môn do đài truyền hình TRT thực hiện.